Nyckeltal

Enligt PTS skyldighetsbeslut ska Telia redovisa nyckeltal för lokalt tillträde till grossistkunder (marknad 3a).

Nyckeltalen publiceras en gång i månaden och avser föregående månads utfall.

Nyckeltal – koppar

Nyckeltal fiber

Samma typ av nyckeltal ska redovisas för reglerade fibertillträden som för koppar, under förutsättning att de är relevanta för uppföljning och att volymerna är tillräckligt stora för att resultatet ska vara tillförlitligt. 

Mätpunkter

Koppar

Fiber

Frågor

Vid eventuella frågor om nyckeltalen, kontakta nyckeltal@pts.se