Nummer och adressering

PTS ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen samt av ett antal tekniska planer. PTS tilldelar nummerresurser till operatörer/tillhandahållare samt andra juridiska personer och näringsidkare som behöver det för sin verksamhet.

arrow Nummerplaner och andra planer som PTS hanterar

arrow Hur man ansöker om nummer och våra e-tjänster

arrow Nummerportabilitet

arrow Nummerforum och vårt internationella arbete