E-tjänster för nummer

Här finns information om PTS e-tjänster på nummerområdet.

PTS nummertjänster

  • Sök operatör – kolla vilken operatör ett visst telefonnummer hör till.
  • Sök i nummerplan – här kan du göra olika sökningar i nummer­planerna.
  • Ansökan om nummer­kapacitet – ansök om, överlåt och återlämna nummer­kapacitet (kräver e-legitimation).
  • Ansökan om teknisk kod – ansök om, överlåt och återlämna koder ur tekniska planer (kräver e-legitimation).
  • Administrera konto – här kan du som administratör lägga till, ändra eller ta bort användare (kräver e-legitimation).

För att kunna använda de e-tjänster som kräver e-legitimation måste företaget vara registrerat hos PTS och ha angett en kontaktperson (med person­nummer). Kontaktpersonen ska kunna identifiera sig med e-legitimation.

I anmälningsblanketten eller uppdateringsblanketten för anmälningspliktig verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) kan ni ange personnummer till den person på ert bolag som ska ha tillgång till e-tjänsterna som kräver inloggning. Vill ni att fler än en person ska kunna ha tillgång till e-tjänsten lägger ni därefter upp dessa själv.