Specificerade räkningar

Från den 1 januari 2007 ska alla abonnenter kunna få sin telefonräkning specificerad enligt PTS regler om vilka uppgifter en telefonräkning ska innehålla.

Skyldigheten att ha specificerade räkningar gäller alla bolag som erbjuder telefoni till abonnenter, alltså både bolag för fast telefoni och mobiltelefoni.

Skyldigheten att ha specificerade telefonräkningar finns i lagen om elektronisk kommunikation. Bakgrunden till PTS regler om hur specificeringen ska se ut är att PTS anser att det är viktigt att telefon­räkningarna är specificerade på ett tydligt sätt så att abonnenterna lätt kan kontrollera sina telefonikostnader.