Pågående datainsamlingar

arrow PTS Bredbandskartläggning 2019

Insamlingsperiod

Enkät skickas ut via e-post i oktober.

Enkäten avser situationen 1:a oktober 2019. Sista svarsdatum framgår av beskrivningen i enkäten.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019” som publiceras under mars 2020.

Kontaktpersoner

Jens Ingman, telefon: 08-678 58 82.

Övrigt

Post- och Telestyrelsen genomför insamlingen för begäran genom företaget Action Dialog Partner AB (orgnr: 556619-9740).

arrow Svensk telekommarknad första halvåret 2019

Insamlingsperiod: Enkät under juli – oktober 2019.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten "Svensk telekommarknad första halvåret 2019" som publiceras fjärde kvartalet 2019.

Kontaktperson

Karin Fransén, e-post e-komstat@pts.se; telefon: 08-678 57 81

arrow Datainsamling inom ramen för Eurorate

Insamlingsperiod: Pågående.

Ta del av underlaget.

Övrigt: Det nya regelverket i EU rörande elektronisk kommunikation som för närvarande arbetas fram innehåller en bestämmelse avseende fast och mobil samtalsterminering. Inom ramen för detta kommer ett antal olika datainsamlingar att genomföras.