Pågående datainsamlingar

Information om pågående insamlingar av PTS.

Svensk telekommarknad 2017 och Anmälningspliktig omsättning

Insamlingsperiod

Enkät under januari  – mars 2018.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”Svensk telekommarknad 2017” som publiceras andra kvartalet 2018. Trafikanalys kommer att använda uppgifterna till rapporten Televerksamhet 2017 publiceras i juni 2018 (preliminärt). SCB kommer att använda uppgifterna som underlag för beräkningar till Nationalräkenskaperna.

Kontaktperson

Karin Fransén, epost: e-komstat@pts.se, tel. 08-678 57 81

 

PTS Bredbandskartläggning 2017

Insamlingsperiod

Enkäten avser situationen 1:a oktober 2017. Den ska vara besvarad 30 oktober 2017.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning” som publiceras under mars 2018.

Kontaktpersoner

Jens Ingman, tel. 08-678 58 82