Pågående datainsamlingar

Information om pågående insamlingar av PTS.

PTS Bredbandskartläggning 2018

Insamlingsperiod

Enkät skickas ut via e-post i september/oktober.

Enkäten avser situationen 1:a oktober 2018. Sista svarsdatum framgår av beskrivningen i enkäten.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018” som publiceras under mars 2019.

Kontaktpersoner

Jens Ingman, telefon: 08-678 58 82, och Elisabeth Häggquist, (telefon: 08-678 55 18.

 

Svensk telekommarknad första halvåret 2018

Insamlingsperiod

Enkät under juli – oktober 2018.

Publicering av resultat

Resultatet kommer att ingå i rapporten ”Svensk telekommarknad första halvåret 2018” som publiceras fjärde kvartalet 2018.

Kontaktperson

Karin Fransén, epost: e-komstat@pts.se, tel. 08-678 57 81