Internationell roaming

Enligt förordning (EU) nr 531/2012 (roamingförordningen) får roamingleverantörer från och med den 15 juni 2017, enligt huvudregeln, inte längre ta ut några avgifter av roamingkunder utöver det nationella priset i slutkundsledet för reglerade roamingtjänster (dvs. samtal som rings eller tas emot, SMS-meddelanden som sänds eller datatjänster som används, inklusive MMS-meddelande) om det rör sig om ”normal användning”, även benämnt Roam Like At Home (RLAH).

Enligt roamingförordningen får en roamingleverantör tillämpa en policy om normal användning i syfte att förhindra missbruk eller onormal användning. När en sådan policy om normal användning tillämpas, ska denna policy anmälas till PTS.

Enligt roamingregleringen har PTS möjlighet att inleda tillsyn bl.a. när den av operatörerna framräknade volymen för normal användning inte är i överenstämmelse med regleringen.

Mer information om internationell roaming hittar du här.