PTS samarbete med Digitalidag 15 oktober 2021

Vi på Post- och telestyrelsen (PTS) är stolta och glada över att göra viktiga insatser kopplat till initiativet Digitalidag den 15 oktober.

Vi är många som gör många insatser för det viktiga syftet med initiativet Digitalidag:

"Inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen."

På PTS bidrar vi med stöd och material som kan användas både inför och på själva dagen samt att vi tillsammans med Digitalidag har tagit fram en telefontjänst som testas för första gången.

Ring Digitalidag – telefonservice för en dag

En särskild insats som görs av Digitalidag och PTS gemensamt är att erbjuda telefontjänsten Ring Digitalidag för en dag. Den 15 oktober mellan kl.9-17 är alla i Sverige välkomna att ringa in till telefonnummer 010-550 25 00 för att ställa frågor, få vägledning och information om var de kan få hjälp med digitala verktyg och tjänster.

Den här insatsen kommer sedan utvärderas och erfarenheterna samlas in. PTS ser det som en viktig källa till att utforska behovet och potentiell utformning av stöd för de som är i digitalt utanförskap och har begränsade kanaler att få information och hjälp.

Informationsbroschyr delas ut över hela landet

Broschyren vänder sig till de som har lite eller ingen vana av digital teknik och digitala tjänster. Den berättar om hur man kan ta ett första steg och vad som kan vara bra med digitala tjänster.

Broschyren i pappersformat delas ut på över 200 orter den 15 oktober. Den finns även att ladda ner som pdf:

Svensk broschyr: Digitalhjälpens broschyr "Känner du igen dig?"

Engelsk broschyr: Digitalhjälpen brochure "Do you feel the same?"

 

Utbildning och stöd

För alla som ska informera och svara på frågor runt om i landet den 15 oktober har PTS tillhandahållit utbildning och stödunderlag.

Utbildningen innehöll bland annat:

  • tips och råd hur de kan bemöta personer som har låg eller ingen digital vana
  • svar på vanliga frågor de kan få under dagen
  • information om stödet Digitalhjälpen
  • tips och råd hur de kan bemöta personer som har låg eller ingen digital vana
  • en informationsdatabas med kontaktuppgifter till bibliotek, kommuner och andra hjälpinstanser för de medborgare som inte använder internet och mejl

Stödmaterial inför och på själva dagen

På vår webbplats Digitalhjälpen finns guider i olika format med vägledning steg-för-steg hur man kommer igång med några digitala tjänster, som till exempel:

Tips om tjänster, stöd och information för digitala nybörjare

Vi har samlat kort information, tips och länkar just för digitala nybörjare på vår webbplats Digitalhjälpen, som till exempel:

På en särskild sida har vi samlat fler guider i pdf-format som kan skrivas ut för de som vill läsa på papper och i lugn och ro:

pts.se/digitalstart 

 

Kontaktuppgifter

PTS och Digitalhjälpen:

digitalhjalpen@pts.se

 

Digitalidag:
info@digitalidag.org