Dokument

Senast publicerade dokument.


PTS har tagit fram förslag till nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen.

7 februari 2019


7 februari 2019


PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 2,3-2,4 GHz.

1 februari 2019


Torptäppan är en samfällighetsförening som ville ansluta sina medlemmar i ett fibernät som skulle ägas av föreningen. För att kunna göra detta begärde Torptäppan tillträde till den kanalisation som Skanova AB ägde och som fanns på Torptäppans område.

30 januari 2019


15 januari 2019


2 januari 2019


21 december 2018


21 december 2018


20 december 2018


Tillsynsrapport: Informationskrav vid ändring av avtal

Tillsynsrapport informationskrav operatörer

20 december 2018


Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott.

18 december 2018


17 december 2018


14 december 2018


13 december 2018


12 december 2018


Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

27 november 2018


Det här är ett utvecklingsprojekt som finansierats av Post- och telestyrelsen i syfte att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

23 november 2018


23 november 2018


19 november 2018


Tillsyn rörande processer för förändringar i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (konfigurationshantering).

13 november 2018