Dokument

Senast publicerade dokument.


Kammarrätten har i dom den 16 december 2019 fastställt PTS skyldighetsbeslut från den 20 februari 2017.

19 december 2019


PTS avslutar sin granskning utan krav på vidare åtgärder.

19 december 2019


19 december 2019


Små och medelstora operatörer behöver utveckla det systematiska säkerhetsarbetet. Det visar den tillsynsinsats som PTS genomfört som en enkätundersökning bland drygt 600 operatörer.

18 december 2019


17 december 2019


13 december 2019


13 december 2019


12 december 2019


12 december 2019


Tillsyn av Telenors arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


Tillsyn av Telias arbete med att identifiera, analysera och dokumentera risker.

11 december 2019


29 november 2019


29 november 2019


PTS ställer sig positiv till förslagen i utredningen.

29 november 2019


PTS inriktning för totalförsvarsplaneringen inom sektorn elektronisk kommunikation gäller för perioden 2020–2025. Syftet med inriktningen är att skapa en målbild och samlad planeringsinriktning för sektorn elektronisk kommunikation.

29 november 2019


25 november 2019


Med utgångspunkt i myndighetens verksamhetsområde lämnar PTS synpunkter på en moderniserad radio- och tv-lag (SOU 2019:39).

15 november 2019


PTS genomför samråd med EU-kommissionen avseende marknad 3a och 3b.

8 november 2019


7 november 2019


22 oktober 2019