Dokument

Senast publicerade dokument.


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


15 oktober 2015


12 oktober 2015


8 oktober 2015


1 oktober 2015


30 september 2015


28 september 2015


Rapport framtagen av Stelacon på uppdrag av PTS.

25 september 2015


Beslut om förlängda täckningskrav i tillståndsvillkoren för tillståndshavare i 900 MHz-bandet.

23 september 2015


Tillståndsvillkoren gäller från och med den 1 oktober 2015 till och med den 30 september 2017.

15 september 2015


15 september 2015


31 augusti 2015


26 augusti 2015


Post- och telestyrelsen har tagit fram ett förslag på förlängt krav på täckning med mobil telefonitjänst i 900 MHz-bandet.

24 augusti 2015


17 augusti 2015


6 juli 2015


6 juli 2015