Dokument

Senast publicerade dokument.


6 juli 2015


6 juli 2015


1 juli 2015


1 juli 2015


1 juli 2015


Denna föreskrift upphörde att gälla 1 januari 2017. PTS föreskriver att 17 § i PTSFS 2015:5 upphörde att gälla vid utgången av juni 2016.

30 juni 2015


24 juni 2015


22 juni 2015


18 juni 2015


18 juni 2015


18 juni 2015


18 juni 2015


Rapporten har utförts av Stelacon på uppdrag av PTS.

17 juni 2015


Rapporten har utförts av Stelacon på uppdrag av PTS.

17 juni 2015


16 juni 2015


15 juni 2015


För att PTS ska få ett bättre underlag inför tilldelning av 700 MHz-bandet efterfrågar myndigheten marknadsaktörernas synpunkter. Konsultationssvar publiceras längst ned på denna sida

11 juni 2015


10 juni 2015


9 juni 2015


8 juni 2015