Dokument

Välj vilken typ av dokument du letar efter.


20 juni 2012


Andra samråd med berörda parter angående förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll till slutanvändare.

20 juni 2012


5 mars 2012


24 februari 2012


24 februari 2012


30 december 2011


PTS allmänna råd om hur den eller de postoperatörer som utsetts att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § postlagen (1993:1684) bör tillhandahålla postutdelning.

21 november 2011


31 oktober 2011


Denna ändring i PTS föreskrifter PTSFS 2004:7 träder i kraft 1 oktober 2011.

16 september 2011


Skyldigheten att tillhandahålla nummerportabilitet regleras i 5 kap. 9 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Denna bestämmelse ändrades den 1 juli 2011.

22 augusti 2011


PTS föreslår ändring i PTS föreskrifter om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst.

22 augusti 2011


Gemensamma rutiner och principer.

23 februari 2011


13 december 2010


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

20 september 2010


4 maj 2010


23 april 2010


4 november 2009


22 oktober 2009


22 oktober 2009


30 juni 2009