Dokument

Senast publicerade dokument.


4 juni 2015


4 juni 2015


2 juni 2015


25 maj 2015


PTS beslutar om förstärkt skydd för järnvägens radiokommunikation till den 1 juli 2016.

18 maj 2015


15 maj 2015


11 maj 2015


Kammarrätten avslår överklaganden från Hi3G Access AB och TeliaSonera Mobile Networks AB.

8 maj 2015


5 maj 2015


Rapport skriven av A-focus.

5 maj 2015


Goda råd om hur du kan förbättra din inomhustäckning.

5 maj 2015


4 maj 2015


30 april 2015


29 april 2015


I enlighet med 8 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ges Ni härmed möjlighet att lämna synpunkter på förslagen till ändrade villkor för att använda radiosändare i 900 MHz-bandet.

29 april 2015


28 april 2015


27 april 2015


Post- och telestyrelsen har gett Sweco i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av hushållen i Sverige som enbart har så kallad fri-tv. Denna undersökning genomförs årligen och ingår som underlag i skyldighetsbeslutet om grossistmarknaden för fri-tv via marknätet. Undersökningen genomfördes första gången 2011.

27 april 2015


24 april 2015


23 april 2015