Dokument

Senast publicerade dokument.


24 maj 2016


23 maj 2016


19 maj 2016


18 maj 2016


18 maj 2016


16 maj 2016


13 maj 2016


13 maj 2016


9 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


2 maj 2016


29 april 2016


26 april 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlar tjänsten Portofri befordran av blindskiftsförsändelser. Blindskift innefattar material framställt med punktskrift, samt ljudupptagningar som talböcker och taltidningar. PTS såg i samband med att tjänsten ska upphandlades på nytt, ett behov av att utvärdera den nuvarande tjänsten, samt utreda möjligheter och konsekvenser av en digital förmedling av blindskrift.

26 april 2016