Dokument

Senast publicerade dokument.


Rapporten har uppdaterats med korrigerad täckningsinformation för 4G 10 Mbit/s.

2 mars 2015


24 februari 2015


24 februari 2015


24 februari 2015


20 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


19 februari 2015


13 februari 2015


10 februari 2015


I beslut N2014/3765/ITP gav regeringen PTS i uppdrag att dels föreslå hur vissa domänansökningar bör hanteras och dels utreda behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet.

6 februari 2015


2 februari 2015


14 januari 2015


12 januari 2015


7 januari 2015


7 januari 2015