Dokument

Senast publicerade dokument.


Inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling har ETU genomfört en studie om ePUB3 på uppdrag av Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier.

15 mars 2016


14 mars 2016


14 mars 2016


14 mars 2016


9 mars 2016


2 mars 2016


1 mars 2016


26 februari 2016


26 februari 2016


25 februari 2016


25 februari 2016


23 februari 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till nya föreskrifter om ett kombinerat urvalsförfarande för tillstånd att använda radiosändare i frekvensblocket 723–733/778–788 MHz (FDD5 i 700 MHz-bandet).

23 februari 2016


17 februari 2016


16 februari 2016


12 februari 2016


12 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016


11 februari 2016