Dokument

Senast publicerade dokument.


PTS allmänna råd om hur den eller de postoperatörer som utsetts att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst enligt 1 § postlagen (1993:1684) bör tillhandahålla postutdelning.

21 november 2011


31 oktober 2011


Denna ändring i PTS föreskrifter PTSFS 2004:7 träder i kraft 1 oktober 2011.

16 september 2011


Skyldigheten att tillhandahålla nummerportabilitet regleras i 5 kap. 9 § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Denna bestämmelse ändrades den 1 juli 2011.

22 augusti 2011


PTS föreslår ändring i PTS föreskrifter om förmedling av nödsamtal och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst.

22 augusti 2011


Gemensamma rutiner och principer.

23 februari 2011


13 december 2010


Dessa föreskrifter träder i kraft 15 oktober 2010.

20 september 2010


4 maj 2010


23 april 2010


4 november 2009


22 oktober 2009


22 oktober 2009


30 juni 2009


1 oktober 2008


30 juni 2008


7 april 2008


29 juni 2007


Faktabladet uppdaterades senast 2007-06-01.

1 juni 2007


3 maj 2007