Dokument

Senast publicerade dokument.


8 april 2014


20 mars 2014


20 mars 2014


21 februari 2014


18 februari 2014


17 februari 2014


17 februari 2014


11 februari 2014


Inhämtande av synpunkter på utkast till analys och reglering på marknaden för nätinfrastrukturtillträde samt gällande konkurrenssituationen på marknaden för bitströmstillträde.

7 februari 2014


12 december 2013


Denna författning träder i kraft den 1 januari 2014.

11 december 2013


24 oktober 2013


20 juni 2013


19 juni 2013


PTS ger nu marknadens aktörer möjlighet att lämna synpunkter angående frågan om införande av full särkostnad på marknad 3. Därefter kommer PTS att bedöma om det finns skäl att göra förändringar i besluten avseende marknad 3.

12 juni 2013


10 juni 2013


10 juni 2013


10 juni 2013


17 april 2013


EU-kommissionen har en månad på sig att lämna synpunkter.

17 april 2013