Dokument

Senast publicerade dokument.


Besvara samrådet senast den 29 juli. Observera förlängd samrådstid.

27 maj 2019


Förvaltningsrätten har avslagit Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB:s överklagande av Post- och Telestyrelsens beslut att inte bevilja bolagen undantag från kravet på fyra timmars reservkraft i några av de tillgångar för mobil kommunikation som bolagen äger.

24 maj 2019


Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena bredband (fast och mobilt), samtal (fasta och mobila) och traditionella tv-tjänster.

24 maj 2019


Lämna synpunkter senast den 19 juni 2019.

22 maj 2019


16 maj 2019


3 maj 2019


3 maj 2019


24 april 2019


17 april 2019


15 april 2019


12 april 2019


11 april 2019


11 april 2019


1 april 2019


1 april 2019


1 april 2019


Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen (SOU 2018:82)

1 april 2019


1 april 2019


29 mars 2019


29 mars 2019