Dokument

Senast publicerade dokument.


Tillsynsrapport: Informationskrav vid ändring av avtal

Tillsynsrapport informationskrav operatörer

20 december 2018


Bahnhof ska lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som tillämpas nu och som gäller misstanke om brott.

18 december 2018


17 december 2018


14 december 2018


13 december 2018


12 december 2018


Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

27 november 2018


Det här är ett utvecklingsprojekt som finansierats av Post- och telestyrelsen i syfte att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

23 november 2018


23 november 2018


19 november 2018


Tillsyn rörande processer för förändringar i elektroniska kommunikationsnät och -tjänster (konfigurationshantering).

13 november 2018


8 november 2018


Synpunkter senast 22 november 2018.

8 november 2018


8 november 2018


1 november 2018


31 oktober 2018


30 oktober 2018


30 oktober 2018


25 oktober 2018


Förvaltningsrätten avslår Telia Company AB:s överklagande.

25 oktober 2018