Remissvar - En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland - SOU 2018:31