Remissvar avseende förslaget i Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Svar avseende förslaget i Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken