Fastställande av faktor för prishöjning - dnr 19-8911