Beslut om förlängda täckningskrav för tillståndshavarna i 900 MHz-bandet

Beslut om förlängda täckningskrav i tillståndsvillkoren för tillståndshavare i 900 MHz-bandet.

Tillståndsvillkor för:

Net4Mobility
Tele2
Telenor
TeliaSonera
Tre