Beslut Inmarsat-tekniska villkor - dnr 16-7005

Tekniska villkor för kompletterande markkomponenter i ett mobilt satellitsystem.