Föreläggande till Bauer Media - användning av ljudrundradiosändare i strid med gällande tillståndsvillkor - 16-9899