Föreläggande till Teracom - användning av ljudrundradiosändare i strid med gällande tillståndsvillkor - 16-9900