Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen 17-11591