Beslut avseende marknaden för programutsändningstjänster för distribution av analog ljudradio via marknät till slutanvändare som når hela Sverige - dnr 18-1760

Bilaga: Uppdaterad kalkylränta för marksänd fri-tv och analog ljudradio