Beslut att begränsa antalet tillstånd i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden (dnr 18-8496)

Beslut om att begränsa antalet tillstånd i ett frekvensutrymme och utfärdande av allmän inbjudan till ansökan enligt 3 kap. 7 och 8 §§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Säkerhetspolisen och Försvarsmakten har uppdaterat det underlag som anger hur dessa myndigheter anser att leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät ska utforma sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen och Försvarsmakten kommer beakta underlaget vid bedömningen av frågorna i bilaga F till den allmänna inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

Ta del av det uppdaterade underlaget

Den 26 maj publicerades också ett dokument med förtydliganden avseende förhandsprövningen, efter att möte/möten hållits mellan aktör(er), Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och PTS.

Ta del av dokumentet med förtydliganden