Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen