Beslut om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden