Avskrivningsbeslut - Telia Sonera - dnr 15-2955

Angående lokalt virtuellt tillträde till kopparbaserad nätinfrastruktur.