Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 15-1622

Årlig tillsyn incidentrapportering.