Avskrivningsbeslut - Årlig tillsyn drift Tele2 - dnr 16-1403