Avskrivningsbeslut - Årlig tillsyn drift Telia - dnr 16-1328