Avskrivningsbeslut - Årlig tillsyn Telenor - dnr 16-1631