Avskrivningsbeslut - Internetstiftelsen i Sverige (IIS) - dnr 16-9097