Avskrivningsbeslut - kontinuitetsplan för bredbandstelefoni - dnr 14-11120