Avskrivningsbeslut - Pristillsyn avseende Telia Company GTA - 15-11531