Beslut SMP grossistmarknaden för programutsändningstjänster fritv

  • Post- och telestyrelsen (PTS) fastställer att den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll via marknät till slutanvändare har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa förhandsreglering.
  • Teracom AB har identifierats som ett företag med betydande inflytande och åläggs därför skyldigheter på den relevanta marknaden.