Beslut SMP nationell grossistmarknad för programutsändningstjänster radio

  • Post- och telestyrelsen (PTS) fastställer att den nationella grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av nationell analog ljudradio via marknät till slutanvändare har sådana särdrag att det kan vara motiverat att införa förhandsreglering.
  • Teracom AB har identifierats som ett företag med betydande inflytande och åläggs därför skyldigheter på den relevanta marknaden.