Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende nedläggning av telestationer - Telia - 15-357