Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende skyldighet att lämna ut uppgifter efter kontorstid - Telenor - 16-2818