Avskrivningsbeslut - av tillgångar och förbindelser - driftsäkerhet

Tillsyn över dokumentation av tillgångar och förbindelser - driftsäkerhet.