Beslut – Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät - 17-6200