Tvistlösningsbeslut - Lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

PTS beslut i tvist mellan IP-Only och Övik Energi.