Ändring av beslut om skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur - dnr 17-8944