Avskrivningsbeslut - Hi3G - Dnr: 18-963

Tillsyn av Hi3G Access AB:s avtalsvillkor avseende viss terminalutrustning.