Avskrivningsbeslut - Telenor - Dnr:18-964

Tillsyn avseende Telenor Sverige AB:s villkor för kontantkort vad gäller VoIP och internetdelning.