Avskrivningsbeslut - Tillsyn Telenor - Roam like at home - dnr: 17-10783