Avskrivningsbeslut driftsäkerhet Tele2 - dnr 18-1017