Avskrivningsbeslut driftsäkerhet Telia - dnr 18-1019