Avskrivningsbeslut driftsäkerhet Tre - dnr 18-1020